LUNÁRNÍ KALENDÁŘ

 

 

Dny lunárního měsíce

Luna oběhne kolem Země za 29 dnů, 12 hodin, 44 minut a 3 vteřiny. Prvý den tohoto cyklu se začíná novoluním, tedy fází, kdy je Měsíc obrácen k Zemi svou neosvětlenou částí a je tedy neviditelný. Každý den lunárního měsíce (který je o něco kratší než dvacet čtyři hodiny) má v sobě jisté vibrace vesmíru, které mají souladný nebo nesouladný vliv na život. Znalost lunárního cyklu nám dovolí žít v souladu s rytmem přírody. Díky tomu se můžeme vyhnout mnoha strastem a omylům. Příznivé dny využijme k dosahování životních cílů. Pamatujme, že lunární měsíc začíná ode dne novoluní.

 

 

 

1. Lampička (novoluní).

Vhodný moment pro plánování nových důležitých předsevzetí, ale také pro bilancování, analyzování minulosti. Nepřehánějte fyzickou aktivitu. Posilujte schopnost odpouštět, promíjet. Lidé narození v tento den se dožijí dlouhého věku. Sny této noci naznačují radostné příhody.

 

2. Roh hojnosti.

Promítněte si všechno, co se dnes dozvíte a uvažte, co může být z těchto informací pro vás užitečné. Začněte prakticky realizovat nové plány. Prokažte štědrost a porozumění. Nedovolte si ani nejmenší projev lakomství, agrese nebo hrabivosti. Lidé narození tento den mívají šťastný život. Na dnešní sny zapomeňte, protože se nesplní.

 

3. Gepard.

Dokonalý den pro fyzickou aktivitu. Buďte stále v pohybu, sportujte, přibyde vám síla. Velký význam má dnes vytrvalé úsilí o realizaci vytýčeného cíle, spoléhání na sebe sama. Pasivita znamená bezbrannost. Sbírejte sílu k obraně. Lidé narození v tento den mají před sebou bouřlivý život. O sen se nezajímejte, je bez významu.

 

4. Strom poznání.

Prožijte den o samotě. Prohlubujte svou oduševnělost. Uvažujte o motivech vlastního postupu. Nevhodný čas pro důležité rozhodování, pro kácení stromů a trhání květů. Člověk v tento den narozený bude konfliktní a samolibý. Sen si zapamatujte, přináší nějakou zprávu.


5. Jednorožec.

Pokud chcete něco ve svém životě změnit, začněte dnes. Dnes se můžete „znovu zrodit", začít prosazovat nové a kvalitní vlastnosti, měnit se z nitra. Hodně se procházejte, vystříhejte se pokrmů z masa. Nicnedělání může být potrestáno. Člověk narozený v tento den bude trpělivý a vyrovnaný. Dnešní sen je bez významu.

6. Jeřáb.

Pozitivní doba k rozuzlování karmických záležitostí, posilování intuice a psychického vnímání, šíření lásky kolem sebe. Vhodný den pro omlazovací kúru. Člověk v tento den narozený bude mít šťastný život. Sen se splní pod podmínkou, že se o něm nikomu nezmíníte.

 

7. Kohout.

Bude nutné se zřejmě vyvarovat různých provokací a nepěkných příhod. Slovo dnes vyslovené má obrovskou moc. Při řešení problémů je vhodný kompromis. Nejezte tento den ani vejce ani maso. Dobrý čas pro bílou magii. Nevhodný pro stomatologickou léčbu. Člověk narozený v tomto dni se bude těšit ze svého zdraví a bude žít aktivním životem. Sen naznačuje dobré příhody.

 

8. Fénix.

Symbol pokání a očištění. Dnes můžete začít očišťující kúru nebo půst. Osvoboďte se od starých záležitostí, které vás trápí. Pochopte je, odsuďte, skončete s nimi jednou provždy, protože jen tak můžete vědomě změnit způsob života. Ovládněte sklon k sobectví. Člověk tento den narozený zpočátku vypadá jak nehezké káčátko, postupem života se z něj stane krásná labuť. Sen této noci je bez velkého významu.

 

9. Netopýr.

Emanace ničivé energie, sklon ke zlu a černé magii. Dnes je organismus citlivý na nečistoty, jedy (i emocionální), fóbie. Nedívejte se příliš do zrcadla. Neangažujte se pro nové záležitosti. Napravte bludy a způsobené křivdy. Promíjejte, vmyslete se do situace jiných. Snažte se o smíření. Člověk narozený v tento den má před sebou mnoho let života. Dnešní sen se splní.

 

10. Vodotrysk.

Skvělý den pro uvolnění, relaxaci, objevování nových pramenů energie, vzpomínky z minulých životů. Doba pro meditaci, harmonickou společnost, případně pro začátek stavby domu nebo opravy různého druhu. Člověk narozený v tento den bude nadšeným cestovatelem. Sen může přinášet obrazy z minulého života.

 

11. Ohnivý meč.

Neklidné energie naruší váš klid. Nadměrná aktivita může být škodlivá. Uklidněte se například jemnou hudbou, procházkou, meditací, uchovejte si vnitřní klid. Ukončete započaté záležitosti. Člověk narozený v tento den bude dlouho žít a bude mít zvláštní rozumové schopnosti. Sen může být nepříjemný.

 

12. Pohár.

Den vhodný k pročištění, rozvíjení schopností, ke kontrole emocí intelektem. Pomáhejte všem, kteří pomoc potřebují, rozdávejte dárečky. Lidé narození v tomto dni jsou svědomití a klidní. Splnění snů je jisté.

 

13. Svastika.

Doba vhodná pro zabývání se magií, okultismem, esoterikou, reinkarnací. Vhodné pro navazování kontaktů s neviditelným světem. Rozvíjejte schopnosti mediální. Talismany zhotovené tento den mají neobvyklou moc. Osud dává dlouhý život tomu, kdo se narodil tento den. Sen zjeví pravdu.

 

14. Trubka.

Vhodný den pro účelné jednání a působení, k používání informací. Nepřísluší dívat se do zrcadla, zabývat se magií a používat voňavku. Dobré podmínky jsou pro začátek nového předsevzetí. Lidé narození tento den mají skvělou budoucnost. Sen naznačuje veliké změny.

 

15. Had.

Aktivizace naší druhé povahy, ukryté přes den. Tvořivost. Nutno ovládnout sklon k náruživosti, snažit se o vnitřní rovnováhu. Nejezte jablíčka. V tento den se rodí lidé s netypickými sexuálními sklony. Sen ukazuje skrytá přání.

 

16. Motýl.

Jeden z nejlepších, který má v sobě soulad, vyrovnanost, spravedlnost. Čistící den. Snažte se o skromnost v jídle a pití, o vnitřní klid. Sex je dnes zcela zakázán. Nejezte živočišné pokrmy ani houby. Člověk v tomto dni narozený bude mít silný smysl pro spravedlnost. Zdát se vám může něco, po čem podvědomě toužíte.

 

17. Zvon.

Den ideální k flirtování, pro záležitosti lásky, uzavírání manželských svazků. Má v sobě životní radost. Prožijte ho v milé společnosti při dobrém jídle a pití, ale vše s mírou, protože jinak se mohou snadno dostavit agresivní sklony. V tomto dni narození lidé mají výjimečně šťastnou budoucnost. Sen se může splnit během tří dnů.

 

18. Zrcadlo.

Den tíživý, složitý, pasivní. Snažte se o pozitivní myšlení, nejlépe bude, když se pustíte do meditací. Vhodné pro jednodenní půst. Nekuřte ani nepijte alkohol. Nejvhodnějším pokrmem jsou ořechy. Člověk zrozený v tomto dni si sám bude vytvářet svou budoucnost. Sen se záhy splní.

 

19. Pavouk.

Den těžký a nesouladný. Můžete pocítit vliv negativní karmy z minulých životů, negativních vlivů vedených proti vám, přijdou různá pokušení, před kterými vás ale uchrání modlitba, meditace a vnitřní klid. Člověk v tento den narozený prožije v životě dosti těžkostí. Noc přináší zlověstné sny.

 

20. Orel.

Velmi dobrý den je ve spojení s oduševněním, s oceněním tradičních hodnot. Prožijte ho v rodinném prostředí. Všechny záležitosti se vyřídí samy, bez vaší intervence. Člověk v tento den zrozený bude upřímný. Pokud si zapamatujete dnešní sen, může se splnit.

21. Kůň.

Tvořivý den. Přináší odvahu, rezolutnost, obětavost. Vhodný je pro spojení, sjednocení. Není dobré ho prožívat o samotě, ani v egoistickém zahledění se do sebe. Příznivý pro změnu práce, výlety, především po vodě. Lidé narození tento den mají zajímavý životní běh. Sen věští zajímavé příhody.

 

22. Slon.

Moudrost, stálost, hledání nových idejí. Přeje studiu, meditaci, morálním autoritám. Není vhodný konzervativní přístup k jakýmkoliv záležitostem. Kdo se narodil v den Slona, bude mít poměrně dlouhý, stálý životní běh. Dobré, souladné dny.

23. Krokodýl.

Jeden z pochmurných dnů. Může přinést nesouladnou příhodu, nehodu. V okolí se může objevit sklon k agresivitě. Zůstaňte raději doma, dnes nic nevyřídíte. Věnujte se pozitivnímu myšlení. Pijte mléko nebo podmáslí. Člověk narozený v tento den bude mít jednotvárný běh života. Sny bez velkého významu.

 

24. Medvěd.

Hledání vyšších hodnot, ale také příliv sexuální energie. Vhodná doba pro studium i oplodnění. Objevení doposud skrytých možností. Sklon mít dům, domácnost, rodinu. Lidé narození tento den mohou mít problémy s lakomstvím a nadváhou. Sen se záhy splní.

 

25. Nádoby s živou a mrtvou vodou.

Nekonejte dnes nic důležitého. Prohlubujte vlastní oduševnění. Prožijte den o samotě, dbejte o niterný klid a vyrovnanost. Neuskutečňujte žádná důležitá rozhodnutí. Člověk narozený v tomto dni se dožije mnoha let a klidného stáří. Sen se nikdy nesplní.

 

26. Obojživelník (amfibie).

Kritický den. Možnost různých ztrát, setkání se s krutostí a mstou. Možnost změny světového názoru. Pokud máte problémy, poraďte se s člověkem moudrým, vám nakloněným. Nehovořte dnes mnoho, spíše naslouchejte. Lidem narozeným v tento den osud zaručuje bohatý a šťastný život. Sen bez velkého významu.

 

27. Žezlo.

Duchovní den, kdy se snadněji porozumí různým vztahům, souvislostem mezi lidmi a událostmi. Vhodná doba pro meditace. Dnes se nesmí pít alkohol ani budovat vzdušné zámky. Člověk narozený v tento den je vnímavý, s vyvinutou intuicí. Sen naznačuje skryté tužby.

 

28. Lotos.

Vhodný den pro osoby zabývající se parapsychologií, jasnovidectvím, esoterikou, okultismem, feng-shui. Dobrá doba i pro koupi domu, různé opravy, přesazování rostlin. Dbejte o dobrou náladu. Člověku narozenému v tomto dni půjde vše bez námahy. Snům nevěnujte pozornost.

 

29. Sépie.

Stagnace, frustrace. nedůvěra v sebe i jiné. Nezačínejte žádné nové záležitosti, protože se snadno můžete stát obětí podvodu, úskoku. Vyhněte se sklonu k depresi. Lidé zrození v tento den mají velmi dynamický běh života. Sny si pamatujte, jsou prorocké.

 

30. Zlatá labuť.

Poslední den měsíčního cyklu, vhodný pro realizaci plánů, úvah, vyplácení dluhů, hodnocení. Talismany zhotovené v tento den mají velikou moc. Den prožijte v souladu se sebou i s ostatními. Člověk narozený v tento den se dožije dlouhého věku. Dobré sny se splní, na zlé zapomeňte.

 

Vliv Měsíce na krásu

 

PÉČE O PLEŤ

Čištění pleti provádíme při ubývajícím Měsíci, nejlépe ve znamení Kozoroha, který má vliv na kůži. Obzvlášť děláme „malé zásahy“ proti nepravidelnostem, jako jsou například pupínky nebo čištění – při ubývajícím měsíci se skoro nikdy netvoří jizvy. Akné ošetřujte při ubývajícím Měsíci.

PEELING provádějte

 • vždy pouze při ubývajícím Měsíci, ne ve dnech Ryb a Raka
 • max. jednou měsíčně

Mají-li být pleti dodány nějaké látky, např.ve výživném, regeneračním krému nebo masce, je vhodný přibývající Měsíc, nejlépe ve znamení Kozoroha.

OPALOVÁNÍ

Při ubývajícím Měsíci opálení vydrží déle, při přibývajícím Měsíci se můžete rychleji spálit. Nevhodné dny pro opalování jsou znamení ohně (Lev, Střelec, Beran), kůže se rychleji vysušuje a stárne. Nejméně vhodný den pro opalování je, když je Měsíc v Raku.

PÉČE O VLASY

Správný okamžik pro stříhání vlasů: dny LVA a dny PANNY. Ve dnech Raka a Ryb si radši vlasy stříhat nedávejte, tvoří se lupy. Vynechejte také dny Kozoroha. Stříhání v přibývajícím Měsíci způsobuje rychlejší růst, stříhání v ubývajícím Měsíci má za následek pomalejší a hustější růst vlasů.

do se svými vlasy není spokojen, například proto, že mu vypadávají, jsou příliš tenké nebo příliš mastné, tomu doporučujeme následující kúru:

 • Dejte si každý měsíc od února do srpna ve dnech Lva ostříhat vlasy nebo jejich konečky
 • Dvakrát až třikrát týdně rozkvedlejte 1-2 celá vejce a po umytí si je vmasírujte do vlasů. Nechte chvilku působit a pak teplou vodou propláchněte. Poslední splachování proveďte studenou vodou. Teplota je správná, když vodu na hlavě pociťujete jako chladnou
 • Vlasy v této době nefénujte. Ale když už to musí být, počkejte s tím čtvrt hodinky

Nikdy nefénujte proti směru růstu a horkým vzduchem, to po delší době zničí i zdravé vlasy. Jsou-li vlasy stříhány v Panně, zachovají si déle formu a krásu. Především pro trvalou ondulaci se Panna hodí lépe, ve Lvu se vlasy příliš zkroutí. Barvení vlasů provádějte v přibývajícím Měsíci, barva déle vydrží a je intenzivnější. Při ubývajícím Měsíci se barva rychleji vymývá.

Jak se zbavit lupů: Při přibývajícím Měsíci namažte pokožku hlavy přírodním vlasovým olejem. Nechte působit asi 10 minut a třikrát vymyjte přírodním šamponem. Při ubývajícím Měsíci nechte působit 15 minut a vymyjte dvakrát.

DEPILACE

Pro odstraňování chloupků zvolte jednoznačně ubývající měsíc, ideálně ve znamení Kozoroha. Pak nebudou chloupky tak rychle dorůstat. Nedepilujte při ubývajícím Měsíci ve Lvu a Panně a také ne při přibývajícím Měsíci. Depilaci rozhodně vynechte při přibývajícím Měsíci ve Lvu a Panně, chloupky by narostly příliš rychle a zhoustly by. Chloupky v uších a nose by se měly stříhat v Rybách, ztratí svoji sílu a nepíchají pak tolik.

PÉČE O NEHTY

Pro péči o nehty na nohou i rukou, pro stříhání a pilování je nejvhodnějším dnem KOZOROH. Nehty ostříhané v Kozorohu jsou tvrdé, hodně vydrží a nelámou se tak snadno. Zvláštní přípravky na nehty jsou zbytečné, protože vždy jen potlačí symptom, nikoli příčinu. Samozřejmě nemůžeme o nehty pečovat jen dva, tři dny v měsíci, v Kozorohu byste však na to neměli zapomenout.

 • TIP: Stříhejte si nehty na rukou a nohou vždycky v pátek po západu slunce, pak nebudete mít nikdy problémy a nehty budou silné
 • v sobotu nehty nestříhejte ani nepilujte, je to nejméně vhodný den
 • nevhodné jsou také dny Ryb a Blíženců

Zarostlé nehty by se nikdy neměly stříhat nebo upravovat při ubývajícím měsíci, nebo budou stále dorůstat špatně. Výjimkou je úprava nehtového lůžka. Tento zásah je vhodné provádět při ubývajícím Měsíci, ne ale když je ve znamení Ryb.

Plísně na nohou, nehtech a kůži odstraňujte při ubývajícím Měsíci, nejlépe ve dnech Ryb. Postižená místa potírejte alkoholem, dobré jsou na to Švédské kapky (to můžete i při přibývajícím Měsíci). U plísně na nehtech stříhejte a pilujte nehty vždy v pátek po západu slunce.

Bradavice by jste měli odstraňovat pouze při ubývajícím Měsíci. Pokud není procedura ukončena do NOVU, přerušte ji a začněte znovu až v den úplňku.

Pravidla pro odstraňování zrohovatělé kůže na chodidlech:

 • ANO při ubývajícím Měsíci - kromě Ryb a Kozoroha
 • NE při přibývajícím Měsíci
 • NE dva dny před úplňkem bez ohledu na znamení
 • URČITĚ NE při přibývajícím Měsíci v Rybách nebo v Kozorohu

MASÁŽE

Pro masáže, které slouží uvolnění, zbavují křečí a detoxikují, je vhodný čas ubývajícího Měsíce. Má-li masáž především regenerovat a posilovat, například s pomocí patřičných olejů, dosáhnete lepších výsledků při přibývajícím měsíci.

 

Vliv Měsíce na výživu

 

Co znamená výraz „živná kvalita“? Když je živná kvalita např. tuk, znamená to, že v tom dni převládají „olejové a tukové kvality". Pěstitelé oliv by možná odpověděli: Ve dnech Blíženců, Vah a Vodnáře (živná kvalita je tuk) lze z oliv získat mnohem víc oleje než v ostatních dnech. Pekaři zase v „uhlovodanových“ dnech Raka, Štíra a Ryb mohou pozorovat, že jejich regály bývají prázdné dřív než jindy.

Olej obsažený v olivě se v „olejový den“ chová jinak než v ostatní dny a stejně tak se mění schopnost našeho těla tento olej optimálně zhodnotit. Jinými slovy: Harmonická souhra mezi rostlinou, sloužící jako strava, a tělem je závislá na okamžiku jídla.

Když vás zlobí například váš systém žláz, dbejte na to, co vám v kterých dnech více chutná a sami možná zjistíte, že si pochutnáváte přesně na tom „špatném“. Mnohdy stačí i drobná úprava jídelníčku.

V mokrých dnech (Rak, Štír, Ryby), pokud vás trápí nadváha, se vyhněte pokrmům s vysokým obsahem uhlovodanů (moučníky, chleba, rohlíky).

Dny země (Býk, Panna, Kozoroh) – vzdejte se špeku, šunky, solených herinků, taveného sýra a všech jídel s vyšším obsahem soli.

V teplých dnech (Beran, Lev, Střelec) sledujte, jestli nekonzumujete příliš mnoho bílkovin a ovoce.

Stravování podle fází Měsíce

Měsíc putuje kolem Země 29,5 dne a má čtyři fáze. V každé z nich se aktivizují určité orgány našeho těla a tomu bychom měli přizpůsobit výběr potravin.

I. FÁZE - začíná novoluním, 1. - 7. den, dorůstající Měsíc

Orgány, které se aktivizují: hlava, mozek, nervový systém, cévy, ústa, oči, nos, čelní dutiny, štítná žláza, plíce, průdušky

Vhodné potraviny: živá a čerstvá strava, čerstvá zelenina a ovoce, sója, fazole, kukuřice, vločky, ořechy a semínka

Částečně vhodné potraviny: maso, ryby, vejce, máslo, sýr, smažená jídla, játra, těstoviny

Nevhodné potraviny: mléko a mléčné výrobky, sladkosti, moučná jídla, káva, čokoláda

II. FÁZE - 8. - 14. den, dorůstající Měsíc

Orgány, které se aktivizují: žaludek, srdce, sleziny, slinivka, játra, žlučník, střeva

Vhodné potraviny: strava tepelně upravovaná, zvláště dušená a vařená, polévky, kaše, omáčky, nakládaná a dušená zelenina, kompoty, těstoviny, brambory

Částečně vhodné potraviny: mléčné výrobky, sladkosti, citrusy

Nevhodné potraviny: smažené pokrmy, maso, uzeniny, studené nápoje

III. FÁZE - začíná úplňkem, 15. - 21. den, ubývající Měsíc

Orgány, které se aktivizují: ledviny, močový měchýř, pohlavní orgány, nohy, střeva

Vhodné potraviny: živá a čerstvá strava, ovoce, zelenina, luštěniny, ořechy

Částečně vhodné potraviny: smažená jídla, vejce, sýry a mléčné výrobky, maso, kynuté pečivo, sladkosti

Nevhodné potraviny: paprika, zelí, čokoláda, hořčice

IV. FÁZE - 22. - 29. den, ubývající Měsíc

Orgány, které se aktivizují: trávící trakt, nohy, kůže, kostra, krevní oběh, lymfatický systém

Vhodné potraviny: strava tepelně upravovaná, zvláště dušená a vařená, polévky, kaše, omáčky, nakládaná a dušená zelenina, kompoty, těstoviny, brambory

Částečně vhodné potraviny: ryby, kvašená zelenina, mléčné výrobky, kysané zelí, česnek, zakysané mléčné výrobky, sladkosti

Nevhodné potraviny: maso a uzeniny, čokoláda, smažené pokrmy

 

Obecné rady ke zdravé výživě

 

Postění je kratší nebo delší doba bez jakékoliv tuhé stravy. Je vhodné jako jednorázová kůra, aby tělo dostalo příležitost zbavit se jedovatých látek a regenerovat. Jako prostředek k hubnutí na delší dobu nemá skoro nikdy úspěch.

 • Půst o novoluní je prevencí proti nemocem, v ten den se tělo účinně zbavuje jedů. Příjem potravy může tento proces brzdit nebo zastavit
 • Je dobré jíst méně ve dnech před úplňkem a o úplňku
 • Jednotlivá jídla by se neměla jíst zároveň, ale po sobě
 • Syrové potraviny by se vždy měly jíst před vařenými. Ovoce nebo ořechy před zeleninou
 • Jezte špaldu a zelené zrní, používejte špaldovou mouku. Špalda obsahuje ve vyváženém poměru téměř všechny živiny, které člověk potřebuje a je geneticky zdravá
 • Večer žádná tučná jídla
 • Ve středu a v pátek žádné maso
 • Hrnce na vaření – doporučujeme smalt. Ne ocel, železo, teflon, měď, hliník. Nebo je aspoň příliš nerozpalujte.Připravte si stejný pokrm v různých hrncích a pak ochutnejte, přičichněte a porovnejte

Kombinace jídel

 • Vždy byste měli dbát, aby potraviny rostoucí pod zemským povrchem a nad zemským povrchem byly v dobře vyváženém poměru

Každé vychýlení z rovnováhy má následky, které působí na celou osobnost, na tělo i psychiku. Doporučuje se dávat vždy na brambory petržel, pažitku nebo jiné koření. Množstvím sice netvoří protiváhu k bramborám, ale mají v sobě síly, které mohou vyvážit „podzemní“ tón.

 • Kdo má citlivý žaludek, neměl by jíst dva druhy zeleniny najednou
 • Zeleninové druhy, které ani v zahradě netvoří harmonické společenství, nepatří spolu ani na talíř. Které to jsou se dozvíte v našem přehledu kombinací rostlin pro smíšené výsadby.

Nevhodné kombinace potravin

 • Kofein a celozrnné produkty (způsobuje bolesti hlavy, migrény, netrpělivost, agresivitu)
 • Sýr a hroznové víno (podobné účinky)