Jitka Andrášková - diabetologický nutriční terapeut

14.11.2014 08:07
 • Kdo jsem

 • Jsem registrovaná nutriční terapeutka, specialistka v oboru diabetologie.
 • Pracuji 25 let v Diabetologickém centru FN v Brně.
 • Vystudovala jsem obor všeobecná sestra a nutriční terapeutka.
 • Dále mám specializační studium v oboru: Ošetřování, léčení a edukace diabetiků a Poruchy výživy a výměny látek.
 • Přednáším na SZŠ a VOŠZ, LF MU v Brně a certifikovaných kurzech pořádaných NCO NZO.
 • Organizuji a aktivně se účastním mezinárodních akcí, domácích kongresů, seminářů.
 • Podílím se na vytváření nových vzdělávacích materiálů pro nemocné s diabetem.
 • Publikuji v odborných časopisech i časopisech pro laickou veřejnost.
 • Byla jsem předsedkyní výboru Sekce sester České diabetologické společnosti, nyní jsem členkou výboru.
 • Přes dvacet let  jsem byla předsedkyní Svazu diabetiků ČR pro organizaci Brno-město.
 • Za významný přínos ke zkvalitnění života s diabetem jsem byla oceněna plaketou prof.MUDr.Jiřího Sylaby, DrSc., rytíře českého lékařského stavu.